2/11/20160

ESCOL D'HIVERN 2016-17
  Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
English conversations    
    (20 hores) de 17:15h a 19:15h
   Grup de Mestres de Lleida
   c. Bisbe Torres, 2 (Lleida) 
    
Requisits de certificació   Es requereix l'assistència mínima al 80% de les
activitats i el 100% de la realització de les tasques
proposades en aquest taller per poder obtenir
el reconeixement de certificació.
   
Descripció   Converses en anglès entre iguals (mestres i professors) durant dues hores a la sessió. Intercalaran expressions fetes de l'anglès i s'autocorregiran amb la supervisió del formador que actuarà com a acompanyant de la sessió.

Metodologia: principalment encoratjar a que tothom participi en les converses i dinamitzar el grup ajudant, preguntant o senzillament escoltant o corregint alguna cosa per fer fluir la conversa.

   
Objectius   – Practicar i ampliar vocabulari i coneixements sobre llengua i cultura anglesa.
– Encoratjar la conversa atenent el nivell de cadascú.
– Adquirir estratègies per a millorar l'expressió comunicativa de l'alumnat
   
Continguts   – La conversa: seguir una conversa entre els que formen el grup, tant en gran grup com en petit grup.
– Habilitat en narrar i desenvolupar un argument.
– Expressió comunicativa de diferents temes a tractar.

 
   
Observacions   La inscripció i el pagament de la matrícula es realitzarà tal com indica l'entitat organitzadora mielleida.cat / mielleida@gmail.com
El preu de matrícula serà:
– Socis, socis estudiants UdL i socis jubilats: gratuïts.
– No socis: 25€.
   
Formador/a   Esther Canelles
   
Organització   Moviment d'Innovació Educativa de Lleida
   
E-mail   mielleida@gmail.com

Leave a Reply

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.