Itinerari 7 FLIPPED CLASSROOM – Students becoming teachers

REC0130410   FLIPPED CLASSROOM – STUDENTS BECOMING TEACHERS
2016-2017   Trobada pedagògica. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
    
   3/7/2017 – 6/7/2017 (40 hores) de 9:00h a 21:00h
   INS Guindàvols
   c. Eugeni d'Ors, s/n (Lleida) 
    
   
Inscripció   15/05/2017 – 31/05/2017
    
   
Persones destinatàries   El curs està pensat per a mestres, professors i d’altres professionals relacionats amb el món educatiu.
   
Requisits de certificació   Es requereix l'assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
   
Descripció   En aquest curs parlarem sobre una nova visió en el món de l’Educació i l’aprenentatge del nostre alumnat.
Es mostraran dos mètodes diferents i innovadors per utilitzar a l’aula amb el nostre alumnat.
Es treballaran dos tipus de metodologies noves:
1. Flipped Classroom.
2. Students becoming teachers: Changing the student’s role.
Aquest curs està pensat per participants que tinguin ganes d’arribar més enllà de l’aprenentatge dels continguts dels nostres alumnes. Es tracta de poder crear conjuntament coneixement.
Es mostraran diferents seqüències on els alumnes són capaços d’aprendre, interioritzar, adquirir i compartir els seus nous coneixements sobre un contingut específic, treballant tant la llengua oral com escrita d’una forma molt motivadora.
L’alumne passa a ser el mestre o professor. Hi ha un intercanvi de rol.
Es crearan materials per a que ja es puguin posar en pràctica a l’aula treballant les metodologies esmentades amb anterioritat.
La llengua vincular serà la llengua anglesa. (És important tenir coneixements d’anglès).
Però aquestes metodologies es poden posar en pràctica en qualsevol àrea.
   
Objectius   ● Conèixer i portar a terme dos formes innovadores de treballar dins de l’aula: Flipped Classroom i Stdents becoming teachers.
● Conèixer nous recursos tecnològics per posar en pràctica aquestes metodologies: Emaze, Powtoon…
● Potenciar d’una forma creativa l’expressió oral i escrita del nostre alumnat.
● Visionar diferents vídeos en que es treballa d’aquesta forma i comentar quines són les impressions sobre aquests mateixos.
● Veure diferents pràctiques realitzades a l’aula per veure quin és el procès per posar en pràctica aquestes metodologies.
● Potenciar l’ús de les tecnologies per poder despertar l’interès per part de l’alumnat per l’aprenentatge de la llengua anglesa.
● Buscar i crear activitats que facilitin l’aprenentatge personalitzat i cooperatiu dins de l’aula.
● Dissenyar i crear activitats relacionades amb la temàtica per poder-les dur a terme dins de l’aula.
● Compartir aquests materials digitals amb altres participants per poder disposar d’un ventall d’eines i recursos per utilitzar a l’aula.
   
Continguts   ● Introducció de la importància d’utilitzar noves formes d’ensenyar a l’alumnat tenint en compte la societat canviant en la que vivim.
● Explicació de diferent recursos tecnològics que es poden facilitar a l’alumnat per poder ser competents en l’ utilització de les tecnologies dins de l’aula.
● Utilització de recursos online com: Superteachers, PowToon, Emaze, Exquisite Minds, Teachers Pay Teachers, kahoot.it…
● Creació de materials per a posar-los en pràctica dins de l’aula.
● Creació d’un bloc on poder compartir aquests coneixements i materials. Feedback entre els participants.
● Realització de tasques en cada mòdul relacionades amb el contingut d’aquest propi mòdul.
   
Formador/a   Esther Canelles Sales

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.