Premsa

El Recull de Premsa, és un servei diari, realitzat en el període del curs escolar, que recull totes aquelles notícies a l'entorn de l'Educació que dia a dia es van publicant en el nostre país.

Aquest recull és elaborat per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i patrocinat per la Fundació Propedagògic.

Diàriament s'envia a tots els Moviments de Renovació Pedagògica i a tots els nostres Federats. Tots ells ho difonen en el seu territori als seus associats. D'aquesta manera, cada dia unes 3000 persones ho reben a través del seu correu electrònic.

Els articles del recull de premsa, assenyalats amb una estrella, indiquen que són d'especial interès.

Link al recull diari de la Fundació Propedagògic

Now add some widgets!