Premsa

El Recull de Premsa, és un servei diari, realitzat en el període del curs escolar, que recull totes aquelles notícies a l'entorn de l'Educació que dia a dia es van publicant en el nostre país.

Aquest recull és elaborat per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i patrocinat per la Fundació Propedagògic.

Diàriament s'envia a tots els Moviments de Renovació Pedagògica i a tots els nostres Federats. Tots ells ho difonen en el seu territori als seus associats. D'aquesta manera, cada dia unes 3000 persones ho reben a través del seu correu electrònic.

Els articles del recull de premsa, assenyalats amb una estrella, indiquen que són d'especial interès.

Link al recull diari de la Fundació Propedagògic