Itinerari 3 Teràpies artístiques, com introduir-les a l’aula.

Nom de l’activitat

Teràpies artístiques, com introduir-les a l'aula.

Nom dels formadors/es

GEMMA ABELLÓ MARIA

Descripció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Teràpies Artístiques proporcionen el marc de treball professional per a la intervenció terapèutica mitjançant les diferents arts: plàstiques, audiovisuals, musicals, de teatre i de dansa, amb la finalitat de treballar aspectes personals mitjançant el psiquisme creador innat, la qual cosa permet trobar solucions noves i resignificar la nostra història.

 

La possibilitat de treballar amb els diversos llenguatges, obre nous canals de comunicació més enllà dels verbals, la qual cosa facilita la vinculació, comunicació i expressió no tan sols a nivell cognitiu sinó directamente sobre la part emocional, facilitant un pont directe sobre l’inconscient i els aspectes capturats per les dificultas viscudes.

 

L’objectiu és l’expressió lliure en un procés sense de judicis, opinions ni interpretacions. No es busca l’estètica. El terapeuta acompanya en aquest procés i facilita la trobada d’un mateix en aquest emergent inconscient que aflora de l’acte creador.

Oferim un espai per a la iniciativa personal, l’autoconeixement, la posada en escena de les dificultats i les vies de solució pròpies, l’autonomia i la llibertat creadora al costat del terapeuta, que acompanya amb coneixement, formació i sensibilitat.

Objectius

 

 

 

– TREBALL INTROSPECTIU

– EXPRESSIÓ LLIURE MITJANÇANT DIVERSOS LLENGUATGES

– POSADA EN ESCENA DE L’ACTE CREADOR: transitar entre les diverses disciplines astístiques guiades.

Continguts

 

 

 

 

 

 

 

 

PART TEÒRICA SOBRE EL VINCLE:

L'AFERRAMENT

ELS MECANISMES DE DEFENSA

EL TRAUMA I LES ETAPES EVOLUTIVES

ABORDATGE EN DIFERENTS COL·LECTIUS FENT ÈMFASI AMB EL D'ALTES CAPACITATS

PART EXPERIENCIAL EN LA QUAL, MITJANÇANT DINÀMIQUES GUIADES ES REALITZARÀ UN TREBALL INTROSPECTIU DES DE L’EXPERIÈNCIA CREATIVA EN ART, MÚSICA, TEATRE I DANSA, POSANT EN ACTE L’INCONSCIENT EMERGENT DE LA PRÒPIA PRÀCTICA ARTÍSTICA.

Pla d’avaluació de l’activitat

 

 

 El terapeuta fa un seguiment i acompanyament de cada membre del grup en aquest procés sense jutjar ni interpretar, guia en el procés d’introspecció i d’alliberament de bloquejos des de les pròpies dinàmiques dirigides i va dissenyant les següents en funció de la resposta cap a elles.

Nivell educatiu

Infantil i primària

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.