Itinerari 3 Treball de les ciències sense llibres i de manera experimental

REC0090410   Treball de les ciències sense llibres i de manera experimental
2016-2017   Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
    
   3/7/2017 – 6/7/2017 (40 hores) de 9:00h a 21:00h
   INS Guindàvols
   c. Eugeni d'Ors, s/n (Lleida) 
    
   
Inscripció   15/05/2017 – 31/05/2017
    
   
Persones destinatàries   El curs està pensat per a mestres, professors i d’altres professionals relacionats amb el món educatiu.
   
Requisits de certificació   Es requereix l'assistència mínima al 80% de les
activitats i el 100% de la realització de les tasques
proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir
el reconeixement de certificació.
   
Descripció   Es plantejaran idees per la creació a l'aula d'ambients preparats per l'estudi de les ciències. Així com l'elaboració de projectes científics per treballar l'àrea de ciències de manera experimental i sense llibre de text.
   
Objectius   Integrar les ciències a la vida real dels alumnes.
Donar eines als mestres per desenvolupar els continguts del currículum de ciències mitjançant experiències pràctiques a l'aula, sense suport del llibre de text, amb la creació d'ambients preparats d'estudi científic i l'elaboració per part dels alumnes de treballs d'investigació que permetin l'adquisició de coneixement científic basat en la pròpia experimentació.
   
Continguts   Es concretaran idees per crear a l'aula ambients per l'estudi de ciències naturals, ambients de ciències experimentals i ambients de tecnologia i enginyeria.
Es donaran idees pel disseny d'aquestes zones, materials per la investigació, i material de suport.
Es donaran també exemples d'activitats que es poden realitzar en aquestes zones de treball, així com exemples de projectes d'investigació a realitzar pels alumnes.
   
Formador/a   Mª Belén Sánchez Seara