Itinerari 8 Comprendre, Experimentar i Detectar les Dificultats d’Integració Sensorial.

REC0140410   Comprendre, Experimentar i Detectar les Dificultats d’Integració Sensorial.
2016-2017   Trobada pedagògica. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
    
   3/7/2017 – 6/7/2017 (40 hores) de 9:00h a 21:00h
   INS Guindàvols
   c. Eugeni d'Ors, s/n (Lleida) 
    
   
Inscripció   15/05/2017 – 31/05/2017
    
   
Persones destinatàries   El curs està pensat per a mestres, professors i d’altres professionals relacionats amb el món educatiu.
   
Requisits de certificació   Es requereix l'assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
   
Descripció   El taller permetrà al/la participant comprendre què és la Integració Sensorial, el seu paper crític en el procés de desenvolupament del nen/a, conèixer les principals dificultats d’integració sensorial, aprendre a observar i detectar-les i adquirir estratègies, recursos i adaptacions que facilitin el desenvolupament més òptim i una resposta més adaptativa als nens amb DPS en les seves activitats quotidianes.
   
Objectius   -Entendre els conceptes bàsics d'Integració Sensorial.
-Conèixer el paper de la Integració Sensorial en el desenvolupament global del nen/a, en la seva participació, en l'aprenentatge i en la seva conducta.
-Reconèixer signes de Disfunció de Processament Sensorial en la vida diària del nen/a: comportaments que poden aparèixer en diferents contextos com la classe, el pati, el menjador, l'autobús, la llar o els espais de joc.
-Adquirir estratègies, conèixer materials i adaptacions que facilitin la integració sensorial de l'infant en les seves activitats quotidianes.
   
Continguts   1 . Què és la Integració Sensorial?
1.1. Definició.
1.2. Els Sistemes sensorials.
1.3. Integració sensorial: registre, modulació i discriminació sensorial. Bases neurològiques. 1.4. Relació de la Integració Sensorial amb:
-Nivell d'alerta / atenció.
-Nivell d'activitat.
-Habilitats motores i de Praxis.
-Desenvolupament infantil.
2. Disfunció en el Processament sensorial (DPS).
2.1. Tipus de disfunció.
2.2. Signes i característiques pròpies de cada tipus de disfunció.
2.3. Com afecta la disfunció en el processament sensorial en el dia a dia del nen
-A l'aula.
-Al pati.
-A casa.
-Al menjador.
-En el joc.
3. Experimentació vivencial de les principals disfuncions d'integració sensorial:
3.1. Hiposensibilitat vestibular.
3.2. Hipersensibilitat vestibular.
3.3. Hiposensibilitat propioceptiva.
3.4. Hiposensibilitat tàctil.
3.5. Hipersensibilitat tàctil.
3.6. Dispràxia
4. Estratègies per ajudar al nen amb Disfunció en el Processament Sensorial:
4.1. Dietes sensorials
4.2. Adaptacions ambientals.
4.3. Elements de suport i/o ajudes tècniques. 4.4. Estratègies en els diferents contexts de desenvolupament del nen/a.
4.5. Teràpia d'Integració Sensorial.
4.6. Diferències i combinació amb altres enfocaments terapèutics.
   
Formador/a   Montserrat Arana Bernal

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.