Itinerari 9 Taller de la veu

REC0150410   Taller de la veu
2016-2017   Trobada pedagògica. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
    
   3/7/2017 – 6/7/2017 (40 hores) de 9:00h a 21:00h
   INS Guindàvols
   c. Eugeni d'Ors, s/n (Lleida) 
    
   
Inscripció   15/05/2017 – 31/05/2017
    
Persones destinatàries   El curs està pensat per a mestres, professors i d’altres professionals relacionats amb el món educatiu.
   
Requisits de certificació   Es requereix l'assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
   
Descripció   En aquest curs sobre la veu dels mestres farem una
aproximació a les exigències vocals que la tasca
docent requereix i que els mestres tan bé coneixen.
Partint d’aquesta anàlisis inicial buscarem solucions i
aprendrem pautes per tal de poder arribar a una veu
més eficaç i saludable.
   
Objectius   -Formar al professional de la docència en l’ús i la salut
vocal.
Detectar signes de risc vocal en la tasca docent diària.
-Adquirir hàbits d’higiene vocal.
-Aprendre a utilitzar la veu de manera més eficaç a
l’aula
   
Continguts   La higiene vocal.
El cos com a instrument de la veu.
La respiració i la veu.
La intensitat de la veu a l’aula: veu projectada i veu
normal.
La veu i l’espai i el context on es du a terme l’acció
docent (aula, pati, gimnàs, sala de professors,..)
La preparació i el descans de la veu al llarga de la
jornada laboral.
   
Formador/a   Belén Escribano