Conferències Escola d’Estiu 2017

 

Totes les conferències es realitzaran al Caixaforum de Lleida, c. Blondel, 10 de Lleida.

Dimarts 4 de juliol a càrrec de Carles Parellada Enrich

https://youtu.be/ovlW-IJqXRw

TÍTOL DE LA CONFERÈNCIA

Personalitzar l’aprenentatge davant la singularitat dels infants i joves. La perspectiva de la Pedagogia Sistèmica.

BREU RESUM

A dia d’avui encarem reptes extraordinaris en el sistema educatiu. Amb el mal anomenat fracàs escolar planant damunts dels centres educatius, les pressions dels informes PISA, i les múltiples expectatives que les diferents parts de la comunitat educativa exerceixen sobre els aprenentatges dels infants i joves, necessitem recuperar algunes consideracions importants en relació a com es produeix el desenvolupament del coneixement en les etapes educatives per excel·lència, tenint en compte les peculiaritats que ens marca la neurobiologia, les neurociències, i posant especial èmfasi en les traces emocionals que condicionen aquestes competències. La Pedagogia Sistèmica ens ajuda a completar aquesta mirada posant damunt de la taula tres eixos per afinar la tasca educativa: la relació amb les famílies, el treball en equip, i la intervenció a les aules.

Dimecres 5 de juliol a càrrec de Enric Queralt i Catà

https://youtu.be/hsHozqPbfhM

TÍTOL DE LA CONFERÈNCIA

La lectura en la personalització dels aprenentatges

BREU RESUM

El context educatiu formal pot ignorar, durant molt de temps, aquesta ampliació dels contextos educatius en què viuen i es desenvolupen els alumnes? Amb les les TIC s'han generat nous contextos plens d’oportunitats i recursos per aprendre.
On aprenem els alumnes avui dia? A l’escola, a l’institut, a la universitat? Sense dubte que sí, però no només, és clar. Quan aprenen ? En els horaris reglats? Oh! i tant, però no només! Com aprenen? Amb l’estímul dels docents? Amb els reptes que els plantegen i amb el seu acompanyament? Per descomptat que sí, però no només! Al costat de qui aprenen? Al costat dels companys de curs? No cal dir! Però, no només. Fins quin punt aquest “no només”, aquesta nova ecologia de l’aprenentatge, com l’anomena Cèsar Coll, suposa un desafiament per l’escola? Caldria modificar continguts, maneres de treballar i, fins potser, d’avaluar? Admetem que sí, d’acord, però quins, com i en quin sentit?

Dijous 6 de juliol (conferència de cloenda)

a càrrec de Ramón Lago Martínez. https://youtu.be/TD78Eup8vWo

TÍTOL DE LA CONFERÈNCIA:

L’aprenentatge cooperatiu com eina per a la cohesió, la inclusió i la equitat.

BREU RESUM

Es presentarà els principis bàsics i una proposta de desenvolupament de l’aprenentatge cooperatiu al aula i al centre. Es reflexionarà com l’aprenentatge cooperatiu pot contribuir a la innovació i millora de l’escola en la perspectiva de fer de l’escola un instrument per respondre al reptes que te plantejada l’escola actual com eina de cohesió, inclusió i equitat.