Carta del MIE Lleida de l’Escola d’Estiu a tots els docents

Actualment, cal tenir present que els educadors i educadores hem d’adaptar el currículum i els mètodes didàctics a les necessitats específiques de cada alumne. Hem de tenir en compte les seves capacitats, el seu bagatge personal, les diverses expectatives i sabers de cada nen i de cada nena. Aquest és un assumpte que ve de lluny i al qual el professorat dediquem molts esforços, atès que en la majoria dels nostres centres educatius, l’alumnat presenta una gran varietat de bagatges culturals, cognitius, socials i psicològics. La diversitat del nostre alumnat és una riquesa que hem d’aprofitar. El concepte de personalització de l’aprenentatge pretén anar un pas més enllà de l’atenció a la diversitat. Creiem que la personalització de l’aprenentatge es pot entendre com una estratègia sistèmica per millorar el desenvolupament de competències i assolir les destreses que la societat del coneixement exigeix, però també hem de buscar l’emoció lligant afectivament els nens i les nenes amb els aprenentatges. Aquesta és una tasca que hem de realitzar plegats els educadors, educadores, les famílies i la resta de la comunitat educativa. Per assolir l’objectiu de la personalització cal posar les màximes expectatives en cada alumne i alumna, proporcionant-los l’oportunitat d’obtenir el màxim i el millor d’ells mateixos, independentment del seu talent, el seu entorn o la seva procedència. No es tracta de canviar l’alumnat perquè s’integri a un sistema educatiu homogeni, sinó de modificar les condicions perquè cada noi i cada noia aprengui d’acord amb les seves potencialitats i les aprofiti de manera òptima. Així, la finalitat de la personalització és la recerca de l’èxit de tots i cadascun dels infants i joves, objectiu difícilment assolible en marcs escolars curriculars i organitzatius basats en la uniformitat, com la nostra llei educativa actual. Una llei tancada a la flexibilitat d’horaris, a les innovacions educatives, a la llibertat d'acció i d’expressió de tota la comunitat educativa.

 

Carolina Carrillo Martín

Presidenta del Moviment d'Innovació Educativa de Lleida

Now add some widgets!