Curs: TREBALL PER PROJECTES

REC0020410   El treball per projectes personalitzats
2017-2018  

Curs semipresencial. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària

DIJOUS, de 17:30h a 19:30

Lloc: Escola Camps Elisis

SESSIONS:

1, 8 i 22 febrer 2018

1, 8, 15 i 22 març 2018

Persones destinatàries   El curs està pensat per a mestres, professors i d’altres professionals relacionats amb el món educatiu.
   
Requisits de certificació   Es requereix l'assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
   
Descripció   La idea del curs és aprendre fent. Els participants reflexionaran sobre els continguts del curs tot dissenyant un projecte i la seva avaluació com a motor per a planejar la tasca final. El curs s’organitza seguint els passos en el disseny d’un projecte. Cada sessió es centrarà en un aspecte per tal de que al final del curs tots els participants hagin desenvolupat un projecte.
Un dels aspectes més importats del curs és l’avaluació amb un doble objectiu: l’avaluació com a punt de partida de la tasca final i l’avaluació dins d’un projecte.
   
Objectius   • Dissenyar un projecte per un grup específic d’alumnat
• Planejar l’avaluació com a motor del projecte
• Avaluar varies metodologies competencials
   
Continguts   • PW vs PBL
• Intel•ligències Múltiples
• Cognició
• Avaluació: definició, tipus i instruments.
• Comunicació
• Metodologies competencials
• Fases en el disseny d’un projecte / PBL /
• Personalització de l’aprenentatge
   
Formador/a   Carolina Carrillo Martín