Curs: MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PER L’ESCOLA ACTUAL. Conèixer i crear materials i documents inclusius.

REC0050410   MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PER L’ESCOLA ACTUAL. Conèixer i crear materials i documents inclusius.
2017-2018  

Curs semipresencial. Educació Infantil-Primària

DIJOUS de 17:30h a 19.30h, començant el 19 d'octubre i finalitzant el 30 de novembre de 2017.
Es realitzarà a l'Escola Joan XXII de Lleida.
En total 7 sessions a 2 hores = 14h presencials. 
 
DIES:
OCTUBRE: 19 i 26.
NOVEMBRE: 2, 9, 16, 23 i 30.
 
Les 6h restants les realitzarem on-line paral·lelament a les setmanes de realització de les sessions presencials.
   
Persones destinatàries   El curs està pensat per a mestres, professors i d’altres professionals relacionats amb el món educatiu.
   
Requisits de certificació   Per tal de superar el curs cada alumne/a haurà de respondre satisfactòriament un qüestionari de forma individual. Presentar l’activitat cooperativa i fer l’exercici individual amb el programa presentat.
   
Descripció   Aquest curs s’adreça a persones interessades en fomentar un sistema educatiu per a tothom i que vulguin treballar per la inclusió educativa i social de totes les persones en els diferents àmbits de la vida, des de la infància fins a la vellesa. Des de l’escola tenim el compromís i el repte de desenvolupar mesures organitzatives, estructurals i personals que generin espais on tots puguem desenvolupar-nos al màxim.
El curs té una durada de 20h, de les quals 14h són presencials i 6h de treball on-line. Així doncs, combinarem sessions més teòriques amb altres de pràctiques en un curs semipresencial. En les sessions presencials desenvoluparem gran part dels objectius marcats. I pel treball on-line, haurem de desenvolupar una activitat cooperativa i una d’individual fent ús d’un dels programes informàtics presentats. És necessari pel desenvolupament del curs tenir un correu de Gmail i tenir nocions d’informàtica, ja que farem ús del DRIVE i instal•larem programari.
   
Objectius  
• Donar una visió global les normatives referents a la inclusió educativa a Catalunya.
• Crear xarxa i oferir informació sobre els recursos existents a Lleida.
• Conèixer les mesures específiques a tenir en compte a nivell de centre, aula i/o alumnat.
• Proporcionar estratègies per atendre a la diversitat des d’una mirada competencial i orientar el desenvolupament d’habilitats i destreses aplicables a la realitat dels/les alumnes.
• Oferir un ventall de metodologies per atendre a la diversitat actual a les nostres aules.
• Conèixer les TAC per afavorir l’atenció a la diversitat a l’aula i desenvolupar programari informàtic específic per l’adaptació de materials educatius.

 
   
Continguts   1. Marc legislatiu i criteris actuals d’atenció a la diversitat.
2. Xarxa local per a un sistema inclusiu.
3. Mesures d’atenció a la diversitat.
4. Principals característiques i respostes educatives a alumnes amb necessitats específiques.
5. Metodologies inclusives a l’aula.
6. Ús de les TAC com a recurs didàctic. Adaptació de materials.

 
   
Formador/a   Mònica Figueres