Jornades: Mindfulness, gestalt i coaching transformacional

REC0060410   Jornades mindfulness, gestalt i coaching transformacional
2017-2018  

Jornada / Jornades. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària

DISSABTE 4 de novembre

De 10h a 19h

Local del MIE a Bisbe Torres, 2

    
Persones destinatàries   El curs està pensat per a mestres, professors i d’altres professionals relacionats amb el món educatiu.
   
Requisits de certificació   Es requereix l'assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
   
Descripció   Taller vivencial on es faran técniques diverses psico-corporals i cognitives -linguístiques basades amb l’escola de la terapia Gestalt (Fritz Perls, Claudio Naranjo i el model de Coaching Transformacional (Cristina Naughton) .Treballarem les 3 dimensions de la persona total i les 5 disposicions emocionals per a l’acció. Exercicis amb parelles, dinámica de grup amb eines innovadores per a treballar el cicle de satisfacció.
Practiques de contacte-retirada.
Creacio de context per a fer converses transformadores inspirant el participant a fer preguntes laser des de la seva ressonància emocional.
   
Objectius   – Explorar i afiançar els recursos del/de la educador/a basats en el seu poder personal incloent el poder emocional i relacional.
– Liderar a l’aula (transmissio de coneixement )i educación per a la vida desde el nou paradigma horizontal i integral amb major benestar i empoderament.
– Alliberament del estrés i revitalització del/la educador/a,major benestar amb les noves eines de gestio i comunicación descobertes per a una millor gestio de la relacio amb els alumnes-aprenents.
   
Continguts   Des del Coaching Transformacional
Aprendre a aprendre
Transformar emocions en disposicions per a l.accio creativa i eficaç.
Liderar -gestionar-manar
Cooperar-competir-rivalitzar
Les preguntes com a eina de reflexió i guia del aprenent.
   
Formador/a   Chus Borrell