REPRESENTACIONS

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)

Representants: Carolina Carrillo, Sílvia Roca, Esther Canelles i Elena Cordero.
 

Coordinació d'Escoles 0-12 (FMRPC)
 
Representants: Marta Pena i Sebastià Gertrudix.

 

 
Representants: Sílvia Roca i Sebastià Gertrudix.
 

 

Representant: Elena Cordero i Esther Canelles.
 

Representants: Carolina Carrillo.
 
Representant: Laura Lladós.
 
Consell Escolar Municipal de Lleida
Representant: Irene Sales.
 
Representant: Elena Cordero.

 

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.