Metodologia i materials Montessori per a treballar a cicle Infantil el Llenguatge Verbal

 

REC0120410   Metodologia i materials Montessori per a treballar a cicle Infantil el Llenguatge Verbal.
2017-2018   Curs. Educació Infantil (20 hores)
   dissabte 14/4/2018    9:00h a 19:00h
   diumenge 15/4/2018    9:00h a 19:00h
   ESC Francesco Tonucci
   av. Doctora Castells, s/n (Lleida) 
    
   
Inscripció   14/02/2018 – 07/03/2018
    
Cost matrícula (Euros)   53€ SOCIS/ 78€ NO SOCIS
   
Requisits de certificació   Es requereix l'assistència mínima al 80% de les
activitats i el 100% de la realització de les tasques
proposades en aquest taller per poder obtenir
el reconeixement de certificació.
   
Descripció   Coneixement operatiu i essència Montessori.

 

 

 

 

Educar per desenvolupar les potencialitats humanes

 

Què és realment aprendre? Com s’in-corporen els aprenentatges? Per què és important implicar els sentits i la manipulació en el procés d’aprenentatge? Com es contribueix a l’enfortiment de la xarxa neuronal? Quines són i com podem satisfer les necessitats essencials dels infants per a que vagin en favor del seu desenvolupament i aprenentatge?

 

Com adequar els ambients, a l'escola, i com aplicar la metodologia Montessori per acompanyar els infants en l’aprenentatge vivencial i el coneixement, en la generació d’estructures mentals i en la consecució de l’autonomia i l’autogestió del propi aprenentatge.
Explorarem també les àrees de sensorial i vida pràctica, essencials en l’etapa dels 3 als 6 anys.

 

LLENGUATGE VERBAL, CONSCIENCIACIÓ FONOLÒGICA I LECTOESCRIPTURA ACTIVA I MANIPULATIVA.

 

A través dels materials manipulatius específics veurem i experimentarem com aprendre llenguatge verbal generant una base ferma i segura, que facilita el desenvolupament i l'enfortiment d'estructures i processos neuronals.

   
Objectius   Conéixer les bases teòriques que fonamenten el mètode Montessori i reflexionar sobre els principis educatius que el mètode posa en pràctica.
– Descobrir el curriculum i comprendre l'organització de l'aula Montessori.
– Experimentar amb materials matemàtics de desenvolupament dissenyats per la Dra. Montessori per comprendre el seu valor a segon cicle d'educació Infantil.
   
Continguts   Breu història i context del mètode.
– Plans del desenvolupament infantil, tendències humanes i concepció de l'infant segons la Dra. Montessori
– Els 3 pilars del mètode: l'ambient preparat, l'adult preparat i llibertat i responsabilitat.
– La lògica interna del currículum montessorià.
– Materials per al desenvolupament l'àrea de llenguatge verbal: característiques, funció, descripció i pràctica.
   
Formador/a   Susanna Fernando

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.