Itinerari 17 Escola Nova 21: Seguim de viatge! Compartim l’horitzó, transformem l’educació. Aprofundiment.

Nom de l’activitat

Escola Nova 21: Seguim de viatge! Compartim l'horitzó, transformem l'educació.

Nom dels formadors/es

Francis Martinez

Descripció

 

 

 

Aquesta formació ens proposa una reflexió sobre la transformació educativa des de la mirada de l’aula, del conjunt del centre i, també des de la mirada de tot el sistema. S’adreça a equips de docents amb la finalitat de d’oferir eines per facilitar la millora de la seva pròpia pràctica educativa i, alhora, desenvolupar estratègies de transferència al conjunt del centre.

ATENCIÓ: és necessari tenir el curs d'iniciació realitzat per poder matricular-se a aquest.

Objectius

 

 

 

 

 

 

 

– Conèixer quin és l’horitzó comú de canvi i tenir referències sobre com es pot concretar en un centre educatiu.

– Conèixer i compartir diferents pràctiques per reflexionar i enriquir les pròpies i les dels altres.

–  Dissenyar estratègies per construir al centre la cultura de canvi i la reflexió dels equips sobre el projecte d’escola.

Continguts

 

 

 

 

 

 

 

  • Recursos relatius a dinàmiques que faciliten la interacció, la participació i la cooperació per a la reflexió conjunta entre els equips educatius.
  • Referents contrastats i raonats que ens ajudaran a entendre, fonamentar, argumentar, desenvolupar i posar valors a la renovació pedagògica a l’escola.
  • Propostes metodològiques que ens orientin en com podem anar avançant en la transformació educativa amb sentit.
  • Espai de reflexió compartida sobre el propòsit del canvi i la transformació que implica al centre en l’organització, les pràctiques i l’avaluació.

 

Pla d’avaluació de l’activitat

 

 

 

 

 

 

  1. Avaluació de les persones participants: qüestionari de valoració dels continguts, la metodología, el/la formador/a, els recursos emprats, potencial de transferencia de coneixements a l’equip docent dels respectius centres educatius, i propostes de millora de la formació.
  2. Avaluació dels formadors/res: qüestionari + reunió valorativa amb els mateixos ítems, i contrastant la valoració de les persones participants.
  3. Avaluació persones i entitats promotores que han elaborat els continguts: reunió per extreure conclusions (sobre la base de les valoracions anteriors) de cara a properes edicions de la formació.

Nivell educatiu

Infantil, primària i secundària

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.