Itinerari 22 Pedagogia teatral: Jugar, crear i alliberar.

Nom de l’activitat

Pedagogia teatral: Jugar, crear i alliberar.

Nom dels formadors/es

Mercè Ballespí

Descripció

És quan jugo que hi veig clar …”

Sentir-se petit, sentir-se gran, sentir que formes part de, sentir-se prop de… Sentir-se lliure.

Les tècniques teatrals permeten un seguit de vivències per poder experimentar un mateix/a i per poder aplicar a la docència. Aprèn a descobrir-les i a aplicar-les amb el teu grup d’ alumnes.

 

Objectius

 

 

 

 

 

Oferir els exercicis propis de la creació escènica com un model pedagògic viable en altres àmbits didàctics. El joc com aprenentatge i com a creació alliberadora.

Descobrir les arts escèniques com un mirall transformador de la societat que ajuda a entendre què passa i què ens passa. Superar bloquejos i veure altres perspectives.

Proporcionar eines creatives i recursos tècnics en el àmbit docent i de dinamització de grups.

Continguts

 

 

 

 

 

 

Dinàmiques de grup, de sensibilització i de seguretat en un/a mateix/a.

Exercicis de distensió, de cooperació i de potenciació de la imaginació i la creativitat.

La pedagogia teatral.

El contar contes.

El teatre imatge.

Exercicis útils per fomentar noves mirades, el treball en equip i la creativitat.

Pla d’avaluació de l’activitat

 

Feedback continu amb el grup en acabar cada sessió de treball.

El darrer dia farem un exercici final d’avaluació pràctica.

Nivell educatiu

Infantil, Primària i Secundària

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.