Itinerari 23 Pràctiques d’ATB – Adonar-se de la Conciència a través del cos per a mestres i alumnes: Un camí per millorar l’atenció, la concentració i l’autoconeixement per a mestres i alumnes desde una visió Integral-Holística

  Pràctiques d'ATB – Adonar-se de la Conciència a través del cos per a mestres i alumnes
   
Persones destinatàries   Mestres d'Educació Infantil i Primària, d’Educació Física i Psicomotricitat.
   
   
Descripció   És un programa exhaustiu d'exercicis dinàmics, que té com a finalitat expandir la consciència i facilitat la introspecció. Ofereix la possibilitat, tant a nens com a adults, d'adonar-se de les seves pròpies percepcions i habilitats per poder arribar a ser individus independents i conscients de si mateixos. Les activitats són creatives i sovint divertides, fomenten l'atenció, la concentració, la relaxació i una sensació de benestar. Des de fa 22 any s’aplica a les escoles de la ciutat experimental d’Auroville (nascuda a l’empara de la UNESCO com ciutat universal per l’entesa global i la unitat humana). És una proposta convergent amb els objectius proposats el 2015 a l’Informe Mundial UNESCO: REPENSAR L’EDUCACIÓ, PER UN BÉ COMÚ GLOBAL?
   
Objectius   • Explorar i autodescobrir la complexitat de l'ésser humà, trobant maneres d'integrar i harmonitzar aquesta complexitat en entorn del centre més profund de nosaltres mateixos d'una forma experiencial, harmònica i també divertida.
• Facilitar estratègies didàctiques per augmentar la capacitat d'atenció, concentració i relaxació i fomentar l'autoconsciència i la responsabilitat en els nens i nenes i adults.
• Aprendre exercicis de fàcil aplicació a l’escola i a les característiques dinàmiques dels nens i nenes d’avui que fomentin l’autoconeixement, la igualtat, la diversitat, la cooperació i la seva aplicació a la vida diària, a més de l'escola.
• Integrar vivencialment, a través d’una proposta àmpliament experimentada i contrastada en l’entorn escolar, una alternativa per complir amb el objectius plantejats per l’Informe d’experts de la UNESCO pel 2015-2030: la funció de l’educació ha de passar a ser integrar les dimensions múltiples de l'existència humana. (Comissió UNESCO, febrer 2015. Replantejar l’Educació, per un Bé Comú Global?)
   
Continguts   Mòdul 1:
. Consciència de si mateix a través de la utilització del cos com a eina d’autoconeixement de totes les dimensions constituents de la persona, fomentant l’atenció i la concentració com a eines d’expansió de la consciencia i potenciadores d’habilitats d’aprenentatge.
. Eines pràctiques per acompanyar una educació emocional harmònica, una pedagogia de la interioritat i l'adonar-se de les pròpies percepcions i habilitats en l’àmbit escolar i millorar la capacitat d’adaptar-se i de ser flexibles.

 

Mòdul 2:
. Actituds i estratègies didàctiques per esdevenir individus independents i conscients a través del cos, el joc i el moviment que faciliten en el nens i nenes i educadors claus d’aplicació a la vida diària de l’escola, tant a nivell emocional com de consciencia de grup, d’atenció a la diversitat, de tolerància i de cooperació.
. Eines pràctiques per tornar a l'estat de consciència habitual, per desenvolupar la consciència i els sentits del cos i per aprendre a utilitzar-los. Exercicis per identificar les nostres emocions, acceptar-les, comprendre-les i millorar la nostra autogestió en la relació amb un mateix i els companys, desenvolupar actituds per col·laborar millor amb el demés i aprendre a viure junts.

Mòdul 3:
. Exercicis i jocs del programa ATB-Awareness Through the Body, creat dins les escoles d’Auroville, que ofereix al nens i nens i a les persones en general l'oportunitat de conèixer-se millor practicant l'actitud de ser testimoni d'un mateix, a través del cos, d'una forma experiencial, harmònica i divertida.
. Eines pràctiques d’atenció i concentració, de relaxació i respiració i consciència sensorial per descobrir les connexions existents entre la ment, les emocions i el cos físic i per trobar maneres d'integrar aquestes diferents parts en un tot més harmònic , organitzat al voltant del centre més profund de l'ésser.

Mòdul 4
. Disseny de seqüències d’activitats adequades a cada edat vàlides per l’aula, l’educació física i la psicomotricitat.
. Experimentació en un mateix, conjuntament amb el grup, l’efecte de les activitats i els estats que se’n deriven i l’anàlisi i valoració de l’aplicabilitat en el meu entorn educatiu.

   
Formador/a   Eulalia Santacreu i Ignasi Salvatella  

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.