Itinerari 24 Aprenentatge basat en jocs de taula.

  Aprenentatge basat en jocs de taula
   
Persones destinatàries   Infantil i primària.
   
Requisits de certificació   Es requereix l'assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
   
Descripció   L’Aprenentatge Basat en Jocs és una eina educativa que permet assolir objectius molts diferents segons com es treballin. En aquest curs els educadors descobriran quines
són les diferents possibilitats que ofereixen els jocs a l’aula.
   
Objectius   – Conèixer què és l’Aprenentatge Basat en Jocs?
– Plantejar d’objectius.
– Implementar l’ABJ a l’aula.
– Definir sistemes d’avaluació.
– Conèixer jocs de taula: característiques, aplicació, utilitat…
   
Continguts   L’Aprenentatge Basat en el jocs és un recurs que abasta un espectre molt ampli de temàtiques, edats i usos. Això ens dóna la possibilitat d’apropar-nos des de diferents perspectives i d’aprofundir en aquests àmbits segons quins siguin els interessos dels educadors.
El curs s’estructura en 4 sessions i cadascuna d’aquestes sessions girarà al voltant d’un àmbit determinat. Ara bé, com hem esmentat abans, la programació pot canviar per adaptar-se al perfil professional i als interessos dels assistents.
A de cada sessió es mostraran jocs individuals, de grup, cooperatius i competitius i explicarem que ens pot aportar cadascun d’ells.
1. Qué és i que no és l’Aprenentatge Basat en Jocs?
Com fer ABJ
Els jocs tenen prop de 5000 anys d’història i han esta tutilitzats com a eina d’aprenentatge des de fa milers d’anys. Això no vol dir que s’aprengui jugant. S’aprèn quan hi ha uns objectius i quan l’eina és l’adient per als usuaris i per a l’objectiu que es busca.
Els educadors aprendran a valorar quins jocs són els més adients per aconseguir uns objectius educatius determinats i com podem implementar aquesta dinàmica a l’aula segons l’impacte que es busqui.
Com escollir els jocs? Els jocs de taula, per les seves característiques, no són un recurs que es pugui utilitzar a qualsevol edat a l’escola. To ti que hi ha jocs a partir dels 3 anys, no és fins es 4 que els nens i nenes són capaces de jugar de forma autònoma sense la supervisió constant d’un adult.
En aquesta sessió també remarcarem la importància d’escollir bé els jocs a que són adients a cada edat per no crear frustració.
Quan tractem aquest tema mostrarem diferents jocs, els provarem i els educadors hauran de reflexionar sobre les diferències que existeixen entre ells per valorar quin podria adaptar-se millor al perfil dels seus alumnes.
   
Formador/a   Xavier Moratonas

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.