Itinerari 25 Relació de la visió i la psicomotricitat amb la lectura i la matemàtica

Nom de l’activitat

Relació de la visió i la psicomotricitat amb la lectura i la matemàtica

Nom dels formadors/es

Araceli Garcia Cardona

Descripció

 

 

 

 

 

 

És un projecte de formació amb voluntat pedagògica que pretén vincular l’optometria i l’educació amb l’objectiu de prevenir i detectar problemes i condicions visuals desfavorables que poden dificultar assolir els coneixements que li són propis a cada infant en funció de l’edat.

La proposta de formació en format de seminari ajudarà a saber si el nen o la nena té suficient maduresa i està preparat per a iniciar l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i el càlcul, i quines habilitats visuals cal treballar en l’aula per assolir millor els seus aprenentatges .

Objectius

 

 

 

 

 

 

 

  • Conèixer quines són les habilitats visuals que intervenen en l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i les matemàtiques .
  • Conèixer quina relació existeix entre la visió i la psicomotricitat
  • Presentar quins són els indicadors per saber si la dificultat d’aprenentatge és una falta de maduresa en el desenvolupament o un trastorn.
  • Capacitar al professorat en la detecció de problemes visuals relacionats amb l’aprenentatge.
  • Aportar les estratègies pedagògiques que cal introduir en l’aula per millorar l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i el càlcul.

Continguts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificació :

Primera sessió: 

Què és la visió?

Principis bàsics en el desenvolupament evolutiu infantil

.  Jerarquia del desenvolupament de la Visió

.  Proves de detecció.

Experimentació:

Segona sessió:

. Valoració de resultats de les proves de detecció.

Relació de la visió i la lectura

.  Fisiologia de la lectura

. Requisits abans d'inici de la lectura i l’escriptura

.  Necessitats visuals de la lectura i l’escriptura.

Tercera sessió:

Relació de la visió i la matemàtica

.  Requisits visuals per aprendre el concepte de número.

Requisits visuals per llegir per aprendre i per calcular sense comptar.

Pla d’avaluació de l’activitat

 

 

 

Avaluació del pla dactuació:

Quarta sessió:

Posada en comú del pla de treball. Organització i planificació dels exercicis d’optometria i teràpia visual per aplicar a les aules “Ulls en acció”.

Nivell educatiu

 

Activitat de formació per a professionals de l’educació infantil i cicle inicial de primària.

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.