Itinerari 26 Escola Nova 21: Compartim i construïm el canvi educatiu. (Introducció)

Nom de l’activitat

Escola Nova 21: Compartim i construïm el canvi educatiu (Introducció)

Nom dels formadors/es

Laura Lladós / Carolina Carrillo 

Descripció

 

 

 

 

Formació eminentment vivencial destinada a revisar amb profunditat el propòsit de l’acció educativa i els elements que fonamenten l’aprenentatge, en un format que ha de permetre els docents transferir-la als seus centres per contribuir al treball de canvi que estan posant en marxa. L’acció formativa parteix de l’experiència personal de cada docent, que compartirà amb la resta de participants, de manera que ells seran els principals protagonistes del procés formatiu.

Objectius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Identificar els elements que permeten mobilitzar l’aprenentatge partint de les pròpies experiències vitals.
 • Integrar el cicle reflexiu en la tasca diària com a element per avançar.
 • Impulsar la co-creació com a part d’una nova cultura de formació.
 • Afavorir, tant la reflexió teòrica, com el coneixement i l’intercanvi d’experiències.
 • Promoure l’intercanvi entre els i les docents de centres educatius amb realitats diferents.
 • Fer de la participació una eina imprescindible per avançar (no només entre docents, també amb infants i joves, famílies, i tota la comunitat educativa).


I tot això orientat també a reflexionar i aprofundir en l’horitzó comú de canvi, compartit pels participants i els seus centres, i que contempla quatre eixos:

(1) Un propòsit educatiu que generi competències per a la vida en el context del segle 21.

(2) Pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenen.

(3) Sistemes avaluatius globals que promoguin l’aprenentatge, a més de mesurar els assoliments de competències.

(4) Una organització dirigida a l’aprenentatge de tots els infants, que actualitza i innova l’acció educativa i que està oberta i interactua amb el seu entorn.

Continguts

 

 

 

 

 

 

Els continguts principals estan relacionats amb:

 • 4 pilars de l’aprenentatge (UNESCO)
 • 7 principis de l’aprenentatge
 • Coneixements bàsics de neurociència
 • Metodologia de les espirals d’indagació

S’utilitzaran metodologies i eines per a l’auto i la co-reflexió: dinàmica dels 5 sentits; Fish-Bowl; reflexió a partir de textos de Carol Dweck; dinàmica dels paisatges interiors; ús de l’aplicació Mentimeter; mapa d’aprenentatge; i altres accions per a la reflexió i la metacognició.

Pla d’avaluació de l’activitat

 

 

 

 

 

 

 1. Avaluació de les persones participants: qüestionari de valoració dels continguts, la metodología, el/la formador/a, els recursos emprats, potencial de transferencia de coneixements a l’equip docent dels respectius centres educatius, i propostes de millora de la formació.
 2. Avaluació dels formadors/res: qüestionari + reunió valorativa amb els mateixos ítems, i contrastant la valoració de les persones participants.
 3. Avaluació persones i entitats promotores que han elaborat els continguts: reunió per extreure conclusions (sobre la base de les valoracions anteriors) de cara a properes edicions de la formació.

Nivell educatiu

Infantil, primària i secundària

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.