Rutines amb PDI. Escola El Timorell Zer Vall De L’Aranyo

Es sabut que les rutines són molt importants en el dia a dia dels nens i nenes ja que els aporten seguretat i afavoreixen els seus coneixements. Realitzem les activitats pròpies de les rutines d’Infantil (passar llista, la data, el temps,…)  aprofitant aquestes finestres al món que tenim amb moltes aules com són les PDI.

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.