Un repte tecnològic per a noies. Fundació Espiral de Tremp

[Què és] Technovation Challenge, és un repte basat en disseny, per part de noies d’entre 11 i 18 anys,  d’una aplicació de mòbil que millori el  món.

Per dur a terme aquest projecte els participants, en grups de màxim 5 persones, i mentoritzats per una o vàries persones, han de dur a terme una sèrie de tasques: pla d’empresa, vídeos, presentacions, software de l’aplicació mòbil etc.,  Aquestes tasques són parts del seu projecte i les ajuda a veure com es pot fer real una idea

[Qui hi ha participat]Equip de 5 noies #code4care dels dos centres educatius de Tremp d’entre 12 i 15 anys. Van ser mentoritzades per mi i també amb l’ajut de l’equip de Fundació Espiral

[Quina app]Les 5 noies van dissenyar des del logotip, al prototipatge de la app “MeetYourHealth” seguint un patró de disseny. La app intenta organitzar tots els temes de salut relacionats amb les visites mèdiques, localització de farmàcies, horaris de presa de medicaments, símptomes etc. en un sol lloc, fàcil i clar. Aquesta app va quedar en tercer lloc a nivell de Catalunya, tot i que per a les noies i per a mi el premi ja va ser anar-la a presentar a Barcelona davant del jurat i la resta de grups.

[Experiència personal]Aquesta experiència la vaig dur a terme per un interès personal i d’una noia que hi va participar que era neboda meva. Impulsar aquestes iniciatives, com a enginyera m’encoratja a fer un món millor i més equilibrat, on les dones també hi tinguin paraula en temes que a priori, semblin més masculins.

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.