Xarxa d’escoles inquietes del Garraf (XEPIG), per a la transformació i la revolta educatives.

La XEPIG aplega escoles que, amb l’acompanyament de la inspecció educativa, direccions, el CRP i el Moviment de Renovació Pedagògica del Garraf, pretenem posar en valor la reflexió pedagògica entre docents per generar accions que possibilitin la transformació educativa a cada centre. Compartim experiències, construïm projectes amb sentit, entre d’altres, per tal de generar una veritable revolta pedagògica a la comarca.

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.