Gestions Creatives: una experiència radical d’aprenentatge en la formació de mestres.

Gestions creatives és una singularització del grau d’educació infantil de la Facultat d’ Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la UdL. Aquest projecte aglutina totes les matèries, totes les àrees de coneixement i tot el professorat que imparteix docència en aquest grau. Es va començar a gestar l’any 2014 a partir d’un encàrrec fet pel Deganat de la FEPTS  emmarcat en  un programa per a l’impuls acadèmic i social de la UdL finançat pel Vicerrectorat de Docència. El procés d’implementació va començar el curs 2015-2016. Per tant, aquest és el tercer curs de recorregut acadèmic del grau. Fins a l’actualitat, els nostres esforços s’han centrat en l’elaboració d’un eix argumental, el desplegament curricular, metodològic i organitzatiu del grau, la coordinació del professorat i la difusió a la comunitat educativa.

Gestions Creatives es vertebra al voltant d’un ecosistema curricular que intenta proporcionar les condicions didàctiques, metodològiques i organitzatives necessàries per tal que els i les alumnes puguin revisar, qüestionar i modificar els seus propis models educatius per a que siguin capaços d’actuar sobre realitats educatives complexes, diverses i contemporànies. De forma més concreta fem referència als dos eixos vertebradors d’aquest plantejament curricular. En primer lloc, s’ha connectat de forma molt explícita la teoria amb l’acció educativa (el concepte de desenvolupament competencial que porta a l’apoderament professional està directament vinculat amb el concepte d’acció).  No només s’ofereixen pràctiques en centres educatius al llarg de tota la carrera. A més a més, i en el dia a dia, es combinen les classes teòriques amb el treball en espais d’aprenentatge on es proposen diverses Accions Creatives. Aquestes es plantegen com a reptes que els i les alumnes han de resoldre de forma autogestionada amb l’orientació i l’assessorament de tots els i les professores del grau. Totes les Accions Creatives promouen una implicació amb la comunitat. En segon lloc, s’ha repensat i reorganitzat l’estructura curricular de la formació de mestres  perquè aquesta connexió teoria/acció potencií el desenvolupament de competències que condueixen a l’apoderament professional. L’arquitectura de docència de Gestions Creatives està formada per itineraris, badges i accions creatives ubicades en diferents espais d’aprenentatge. Els itineraris s’han definit tenint en compte les competències de la titulació, assenyalen un posicionament conceptual en relació a aquestes i proposen una sèrie d’aprenentatges específics.

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.