ALMIA-EDUCATIVA: municipi sostenible energèticament….el futur ja és aquí?

ALMIAENERGY és un projecte que es tradueix en un conveni entre l’ajuntament d’Almatret i la UdL mitjançant els equips de recerca GREA i EDO-UdL. ALMIA representa un pas endavant en la Investigació, Desenvolupament i Aplicació de noves tècniques energètiques que ens portin a un Consum Zero de recursos finits poc respectables amb el medi ambient

El projecte ALMIA segueix unes línies de treball específiques cercant l’objectiu de revaloritzar el patrimoni d’Almatret i esdevenir un referent en relació a l’ús d’energies renovables i es cerca convertir Almatret en el primer  municipi de l’Estat en ser sostenible energèticament.

El grup ALMIA-EDUCATIVA és el responsable de la part educativa del projecte. Està format per professorat i mestres experts en temes de ciències i d’energies sostenibles en particular. Juntament amb tècnics de l’ajuntament d’Almatret,  aquest equip treballa en el disseny d’activitats didàctiques per Ed. Infantil, Ed. Primària i Ed. Secundària, Universitaris i públic en general, que ajudaran a la conscienciació  envers temes energètics i la sostenibilitat del territori.

Aquesta branca educativa del projecte es troba en fase de desenvolupament. Els objectius específics a mig-llarg plaç són:

•Desenvolupar propostes formatives en el marc del centre d’interpretació de l’energia d’Almatret destinades a alumnes no universitaris, universitaris i públic en general

•Treballar per generar propostes de recerca en el marc del projecte ALMIA entre diferents àmbits educatius (Treballs de recerca de batxiller, TFG, TFM, etc)

•Generar material didàctic que ajudin a explicar la producció i ús sostenible de energia

•Donar suport didàctic-pedagògic  al desenvolupament museístic de projecte ALMIA

•Dissenyar propostes e incentius per donar a  conèixer el projecte ALMIA-EDUCATIVA: premi ALMIA

 Per a més informació: http://almiaenergy.com/

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.