Online Coach for English Teachers (Telemàtic)

  Online Coach for English Teachers
2018-2019   Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
    
   14/1/2019 – 28/2/2019 (20 hores) de 9:00h a 21:00h
   Grup de Mestres de Lleida
   c. Bisbe Torres, 2 (Lleida) 
    
   
   
   
   
   
Persones destinatàries   Mestres i professors amb un nivell B1 i B2
   
Requisits de certificació   Es requereix l'assistència mínima al 80% de les
activitats i el 100% de la realització de les tasques
proposades en aquest taller per poder obtenir
el reconeixement de certificació.
   
Descripció   Aquesta formació ha estat dissenyada per tots aquells/es Mestres que imparteixen classes en llengua anglesa i a qui els agradaria tenir un suport extra per poder dur a terme les seves activitats diàries a l’aula.
• Quantes vegades ens hem sentit perduts i insegurs quan preparem les activitats que realitzem a l’aula?
• No t’ha passat que de vegades t’agradaria tenir algú al costat per assessorar-te i guiar-te en la teva tasca diària per saber com seguir una unitat o un projecte?
• No t’has preguntat mai si les activitats que utilitzes a l’aula tenen sentit? I si en tenen, com podries avaluar-les per tenir-les en compte en el procés d’aprenentatge de l’alumnat?
Avui en dia existeixen molts materials i recursos per poder utilitzar a l’aula, però de vegades dubtem de si són els correctes.
Quan comencem de substituts ens agradaria tenir a algú acompanyant-nos en el procés per poder adquirir ‘TIPS’ per millorar en la nostra tasca. Però de vegades el temps juga en contra nostra.
Ens falta la seguretat i el suport per adonar-nos de que allò que fem està bé.
La paraula ‘coach’ significa entrenador/a. És una persona que ens guia i que fa un acompanyament per motivar, per ensenyar tècniques que ajudin a adquirir metes que es vulguin adquirir.
La funció del/ de la coach en aquesta formació serà de guia, d’acompanyament per millorar part de les tasques que es realitzen a l’aula d’una forma motivadora i innovadora.
També servirà per practicar via skype o webinar el nostre SPEECH.
En aquest curs es proporcionaran recursos per millorar els diferents ‘skills’ que es treballen a l’aula, la forma d’avaluar les dimensions i les competències bàsiques, com introduir la dimensió plurilingüe a les nostres unitats didàctiques o projectes, recursos TAC que motivin a l’alumnat i que ens facilitin la nostra tasca, com donar sentit a cada activitat que realitzem i com avaluar-la…
I tot això serà online! Per a que les persones que vulguin fer el curs ho puguin fer quan trobin un moment i des de casa. Les dates i hores de les conferències es decidiran conjuntament amb la formadora.
   
Objectius   • ● Acompanyar i guiar al participant en la confecció d’una unitat didàctica que hagi de dur a terme a la seva escola.
● Mostrar diferents formes per compartir amb l’alumnat què aprendran i què avaluarem en finalitzar la unitat o projecte.
● Guiar al participant en tenir clar quin és l’objectiu de cada activitat que es realitza a l’aula i com avaluar aquestes activitats.
● Conèixer nous recursos tecnològics per utilitzar a l’aula: Emaze, Canva, Powtoon…
● Potenciar d’una forma creativa l’expressió oral i escrita del nostre alumnat.
● Proporcionar als participants diferents recursos de forma personalitzada que s’adeqüin a la seva unitat didàctica o projecte.
● Potenciar l’ús de les tecnologies per poder despertar l’interès per part de l’alumnat per l’aprenentatge de la llengua anglesa.
● Buscar i crear activitats que facilitin l’aprenentatge personalitzat i cooperatiu dins de l’aula.
● Dissenyar i crear activitats relacionades amb la dimensió plurilingüe per poder-les dur a terme dins de l’aula.
● Utilitzar recursos per tenir un recull de diferents tipus de materials per poder avaluar els criteris d’avaluació.
● Tenir una sessió de conferència online (màxim 3 alumnes per sessió) cada setmana per poder avaluar els progressos i per treballar al mateix temps l’Speech.
   
Continguts   – • Introducció de les dimensions i competències bàsiques de cada dimensió dins del currículum de llengua anglesa.
• Introducció de la importància de crear i dissenyar activitats que tinguin sentit, que tinguin un objectiu i que ens serveixin per poder millorar l’aprenentatge del nostre alumnat i avaluar-los.
• Explicació de diferent recursos tecnològics que es poden facilitar a l’alumnat per poder ser competents en l’ utilització de les tecnologies dins de l’aula.
• Utilització de recursos online com: Emaze, Powtoons, Rubriks, kahoot.it, Canva…
• Creació de materials per a posar-los en pràctica dins de l’aula.
• Parlar mitjançant una conferència sobre el procés en el que ens trobem en el camí de realitzar una tasca i quins són els objectius futurs per redissenyar la unitat.
• Realització de tasques tenint en compte el ritme de treball del participant.
   
Formador/a   Canelles Sales, Esther

Esdeveniments propers

No hi ha esdeveniments pròxims.