Programació i robòtica educativa.

Persones destinades   Mestres d’educació infantil, primària i secundària
Formador Pere Picoy i Sílvia Roca
Requisits de certificació   Es requereix l’assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
Descripció   Taller pràctic per introduir-nos al món de la programació i la
robòtica; eines educatives transversals que milloren
l’aprenentatge de totes les àrees. El participant passarà de ser un
consumidor passiu de la tecnologia a ser un participant actiu del
món tecnològic, creant animacions i jocs, i construint robots i
diferents “artilugis” per a ser programats, sempre des d’una vessant
educativa.
Els participants hauran de superar els diferents “reptes” de
programació plantejats a la formació en forma d’activitats,
demostrant que han assolit els conceptes proposats. Es fomentarà
la relació i la discussió entre els assistents per trobar les solucions
als problemes que es puguin trobar durant el procés
d’aprenentatge. Cal recordar que una equivocació no és una errada
ni un aspecte negatiu, sinó que és un fet que ens ha de portar a
reflexionar i analitzar els resultats per tal de poder-los millorar.
D’aquesta manera ens ensenyarem i ajudarem a aprendre, és a dir,
d’aprendre a aprendre.
Objectius   – Promoure el pensament computacional.
– Programar aplicacions interactives.
– Dissenyar experiències educatives a partir de la robòtica i la programació.
Continguts   Pensament computacional
– Filosofia maker.
– Scratch.
– Bee-Bot i Lego WeDo.
– Makey Makey.
– Aplicacions didàctiques.

Now add some widgets!