Suport a l’aprenentatge i el llenguatge a través de les rimes amb moviment de Tamara Chubarovsky

Persones destinatàries   Mestres d’educació infantil, cicle inicial, audició i llenguatge i logopedes.
Requisits de certificació   Es requereix l’assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
Descripció   Les rimes amb moviment de Tamara Chubarovsky i de la nostra cultura, són un recurs que afavoreixen el desenvolupament del llenguatge, la comunicació i l’aprenentatge.
A través d’elles, ajudem a l’infant a centrar la seva atenció, a activar la memòria, a madurar els dos hemisferis, la lateralitat, la seva geografia corporal,… afavorint així les capacitats cognitives que l’ajudaran en els futurs aprenentatges, i a la vegada, generem vincles que li proporcionen una gran seguretat i autoestima.
En aquest curs, combinarem continguts pràctics i teòrics per tenir una visió més àmplia i holística del llenguatge, i com a través d’ell, podem ajudar en les dificultats d’aprenentatge, llenguatge o de comportament.
Objectius   • Conèixer com podem acompanyar els problemes relacionats amb l’aprenentatge i la lectoescriptura a través del llenguatge i el sentit vestibular.
• Conèixer com podem guiar i tractar els problemes conductuals a través del llenguatge i el tacte.
• Descobrir les qualitats del so en relació al moviment, i com aquestes actuen en el pla físic, emocional i cognitiu de l’infant.
• Comprendre com les rimes ajuden en el desenvolupament afectiu de l’infant i generen vincles saludables amb l’adult.
• Prendre consciència de la nostra pròpia veu per poder millorar la nostra comunicació.
Continguts   • El sentit vestibular i la reva relació amb el llenguatge, atenció i equilibri físic i emocional.
• El sentit del tacte i la seva relació amb el comportament.
• Les rimes com una eina de maduració neurològica i preparació dels aprenentatges.
• Les qualitats dels sons des d’una visió holística que actua en el pla físic, cognitiu i emocional del nen.
• La pròpia veu i com influeix en la nostra comunicació.
Formador/a   Roser Serra

Now add some widgets!