Resolució de conflictes als centre educatius.

Persones destinatàries   Mestres d’educació infantil, primària i secundaria.
Requisits de certificació   Es requereix l’assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
Descripció   En aquest curs partim del principi que el conflicte té funcions positives pel que fa a transformar relacions i millorar-les, fer canvis personals i socials, aprendre noves i millors maneres d’afrontar els problemes i conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i als altres.Es treballaran els aspectes necessaris per a assolir estratègies de resolució de conflictes mitjançant jocs i recursos adaptats a les necessitats i les característiques de cada grup.
Objectius   Sessió 1:
– Donar a conèixer els conceptes de conflicte, mediació i negociació. – Diferenciar els tipus de conflictes i les respostes possibles davant un conflicte.
– Proporcionar eines i estratègies més adequades per a gestionar els conflictes.
Sessió 2:
– Ajudar a crear confiança per al maneig del conflicte i alhora enfortir les relacions socials.
– Desenvolupar les habilitats de mediació i de negociació.
Sessió 3:
– – Fomentar la comunicació i la col·laboració entre les parts implicades.
– Prevenir les conseqüències negatives del conflicte.
Continguts   * Cicle del conflicte: les quatre fases.
* Formes d’afrontar els conflictes.
* Passos per resoldre un conflicte: planificar/analitzar, establir el to positiu, discutir i definir el problema, avaluar les solucions, decidir un curs d’acció.
Formador/a   Vivianna Gracià

Now add some widgets!