Compartir experiències docents, créixer com a mestres. Congrès Educació Pública

Activitat  Compartir experiències docents, créixer com a mestres
2019-2020  Grup de treball. Educació Infantil-Primària
  
  4/11/2019 – 27/3/2020 (60 hores) de 17:30h a 20:30h
   Grup de Mestres de Lleida
  c. Bisbe Torres, 2 (Lleida) 
  
Persones destinatàries   Mestres d’infantil i primària.
  
Requisits de certificació   Per rebre el certificat amb la qualificació Apte és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament i la realització de l’enquesta de satisfacció del curs.
Es requereix també, l’assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
  
Descripció   El grup neix de la necessitat d’aprofundir sobre el rol que tenen els mestres en l’actual panorama educatiu. Avui dia la renovació educativa ressona amb molta força en tots els àmbits, creiem que és el moment de seure i reflexionar sobre el paper dels mestres, ja que pensem que és una de les claus del veritable canvi.
  
Objectius   .Compartir les experiències que vivim com a mestres. .Promoure la reflexió personal i professional del professorat.
.Millorar la pràctica docent.
.Conèixer actuacions i plantejaments pedagògics/didàctics reeixits de diferents escoles o mestres del nostre entorn.
.Aprofundir en els principis psicopedagògics que sostenen les experiències presentades.
  
Continguts   . Desenvolupament professional i personal.
. Incursió en referents del camp de l’educació
. Gestió i organització d’aula.
. Aprenentatge a partir de l’experiència

  
Formador/a   Laura Lladós
  
Organització   Moviment d’innovació educativa de Lleida

Now add some widgets!