Eines per a la comunicació no violenta i la mediació de conflictes.

Eines per a la comunicació no violenta i la mediació de conflictes.
2019-2020  Taller. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
  18/1/2020 – 25/1/2020 (20 hores) de 9:00h a 20:00h
   Grup de Mestres de Lleida
  c. Bisbe Torres, 2 (Lleida) 
  
Persones destinatàries   Mestres d’infantil, primària, secundària, monitors, educadors i educadores, dinamitzadors comunitaris i membres d’entitats vinculats al món de l’ensenyament.
  
Requisits de certificació   Es requereix l’assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
  
Descripció   Taller vivencial que aporta un espai de transformació per a promoure la prevenció de conflictes i la reconversió d’aquests en oportunitats per a crear un ambient educatiu positiu.
Es treballarà des d’una metodologia participativa basada en l’enfoc socio-afectiu que combina una aproximació teòrico-pràctica a les estratègies comunicatives i a les tècniques de mediació i resolució de conflictes.

El taller treballa dues dimensions: una més personal que potencia l’autoconeixement i el reconeixement de les actituds que poden prevenir o resoldre una situació conflictiva i una dimensió més comunitària que reforça la importància de les tècniques de mediació en les relacions personals, el treball en equip o en el nostre posicionament davant crisis col·lectives.
La comunicació com a base de les relacions interpersonals esdevé un element primordial per facilitar tant un ambient adequat per a l’aprenentatge com per les interrelacions positives.
  
Objectius   – Reconèixer el rol personal en la resolució positiva d’un conflicte
– Conèixer les fases i evolució dels conflictes
– Aportar eines pràctiques per a la prevenció de conflictes i per a la mediació en situacions tant personals com professionals i comunitàries
– Difondre bones pràctiques basades en la noviolència tant a escala local com internacional
– Obrir un espai de reflexió entorn els elements que promouen la relació positiva, les diverses formes de comunicació i els efectes d’aquestes en l’esdevenir quotidià.
– Aportar recursos de comunicació que afavoreixin la relació positiva.
– Experimentar i investigar noves “formes de comunicació” i analitzar-ne els efectes.
– Compartir amb diferents agents de l’àmbit educatiu les condicions per millorar el clima d’educació integral
  
Continguts   • Caixa d’eines:

1. Tècniques de regulació personal per a crear un clima adequat per a la resolució de conflictes

2. Anàlisis dels estils de comportament

3. Bones pràctiques sobre resolució noviolenta de conflictes en clau local i internacional

4. Elements bàsics que promouen la relació positiva: el vincle, la mirada i la comunicació positiva

5. La Mirada, el vincle i els elements claus en la comunicació interpersonal.

6. La comunicació no violenta: un nou paradigma.

• Descripció dels components de la comunicació no violenta: observació, sentiments, necessitats i petició

• Aplicació pràctica en l’àmbit de l’aula: l’autoempatia, l’escolta empàtica i l’expressió empàtica.

• Aplicació de la comunicació no violenta en la resolució de conflictes interpersonals. Dinàmiques i materials per a l’aula.
  
Formador/a   Vivianna Gracià
  
Organització   Moviment d’innovació educativa de Lleida
  

Now add some widgets!