La construcció de l’ambient, factor determinant en l’aprenentatge.

  
Persones destinatàries   Mestres d’educació infantil i primària.
  
Requisits de certificació   Es requereix l’assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest taller per poder obtenir el reconeixement de certificació.
  
Descripció   L’ambient que ens envolta ens determina el que aprenem i com ho aprenem.
De manera insconscient l’ambient ens predisposa a comportar-nos d’una manera determinada, arribant a construir una personalitat i unes estructures de comportament que mantingudes en el temps es consolidaran com a autoimatge i
seran difícils de canviar.
Per això l’ambient és un element clau que cal preparar de manera meticulosa per tal que afavoreixi el desenvolupament armònic dels infants i els ofereixi els materials i les eines per a l’òptim aprenentatge i desenvolupament de les seves capacitats, habilitats i potencialitats.
En aquest curs tractarem tots els punts que cal tenir en compte a l’hora de preparar un ambient. Et donarà comprensió de com l’ambient s’enllaça amb el desenvolupament i l’aprentatge, i podràs preparar un ambient per a qualsevol edat.
  
Objectius   • Identificar i analitzar les necessitats en quant a espais i materials a l’escola.
• Aprofundir en la pedagogia de la vida quotidiana a l’escola, tant a l’interior com a l’exterior.
• Reflexionar sobre l’ús dels materials de desenvolupament i aprenentatge.
• Reflexionar sobre l’organització dels ambients.
• Exposar i trobar recursos per poder dissenyar, planificar i organitzar els ambients.
• Enriquir els espais d’aprenentatge.
• Viure i conviure bé amb la lliure circulació.
• Prendre consciència del canvi de rol del mestre/a en el treball per ambients.
• Observar per avaluar, una manera de conèixer l’infant en cada moment evolutiu.
  
Continguts   1. Etapes de desenvolupament de l’ésser humà, necessitats vitals i períodes
sensibles (finestres d’aprenentatge).
•Àmbits de desenvolupament social, emocional, cognitiu i motriu de cada etapa.
•Com reconèixer-los i aprofitar-los per donar a cadascú el que necessita en el seu moment evolutiu.
2. Com determina l’ambient el desenvolupament de les persones i l’aprenentatge
que podran fer.
•Ambients favorables i ambients empobrits. Enrequiment dels espais d’aprenentatge.
3. L’ambient i espai físic.
4. Característiques dels materials de desenvolupament i aprenentatge.
5. L’ambient psíquic.
6. Exemples d’ambients favorables i no favorables per a l’aprenentatge.
  
Formador/a   Susanna Fernando
  
Organització   Moviment d’innovació educativa de Lleida

Now add some widgets!