L’aprenentatge vivencial de la lectoescriptura.

L’aprenentatge vivencial de la lectoescriptura
2019-2020  Curs semipresencial. Educació Infantil-Primària
  
  6/3/2020 – 7/3/2020 (20 hores)
  
Inscripció  fins el 17 de gener de 2020
  
Persones destinatàries   Mestres d’educació infantil i cicle inicial.
  
Requisits de certificació   Es requereix l’assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
  
Descripció   La lectoescriptura és un dels llenguatges que ofereixen a l’ésser humà la capacitat de poder-se comunicar. Permet l’accés a la cultura i la socialització de les persones, i dins l’àmbit escolar esdevé l’eina vehicular en el desenvolupament acadèmic dels alumnes, de manera que és la que estructura gairebé la major part dels aprenentatges.
  
Objectius   – Conèixer els processos cognitius que intervenen en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
– Comprendre quines són les dificultats específiques en els processos de la lectura i l’escriptura.
  
Continguts   * Desenvolupament de la lectura i el seu efecte en el sistema cognitiu.
* Ensenyament i entrenament de la lectura.
* Problemes lectors.
  
Formador/a   Maria Castellana
  
Organització   Moviment d’innovació educativa de Lleida

Now add some widgets!