Compartir experiències docents, créixer com a mestres

REC0020410  Compartir experiències docents, créixer com a mestres
2020-2021  Grup de treball. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
  15/12/2020 – 28/5/2021 (60 hores) de h a h
  
Inscripció  13/10/2020 – 22/10/2020 . Activitat restringida
  
Cost matrícula (Euros)  Socis i sòcies: GRATUÏT, No socis: 45€
  
Persones destinatàries  Mestres d’infantil i primària.
  
Requisits de certificació  Per rebre el certificat amb la qualificació Apte és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament i la realització de l’enquesta de satisfacció del curs.
Es requereix també, l’assistència mínima al 80% de les activitats i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest curs/itinerari per poder obtenir el reconeixement de certificació.
  
Descripció  El grup neix de la necessitat d’aprofundir sobre el rol que tenen els mestres en l’actual panorama educatiu.
Com a part integrant del treball escolar, trobem les sortides pedagògiques ideals per treballar la conveniència amb diferents finalitats. Algunes tenen l’objectiu de realitzar un treball específic del conèixer la cultura del nostre entorn proper. Les visites les farem d’alguns indrets ben interessants i amb rellevància pedagògica; també poden tenir la intenció de poder gaudir d’un esdeveniment rellevant o poden ser d’esbarjo i convivència.
  
Objectius  .Compartir les experiències que vivim com a mestres. .Promoure la reflexió personal i professional del professorat.
.Millorar la pràctica docent.
.Conèixer actuacions i plantejaments pedagògics/didàctics reeixits de diferents escoles o mestres del nostre entorn.
.Aprofundir en els principis psicopedagògics que sostenen les experiències presentades.
  
Continguts  . Desenvolupament professional i personal.
. Incursió en referents del camp de l’educació de l’entorn.
. Gestió i organització d’aula alhora de realitzar sortides.
. Aprenentatge a partir de l’experiència.
  
Organització  Moviment d’innovació educativa de Lleida
  
E-mail  mielleida@gmail.com

Now add some widgets!