Treballem l’educació emocional en temps d’incertesa

REC0070410  Treballem l’educació emocional en temps d’incertesa
2020-2021  Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
  1/3/2021 – 30/4/2021 (40 hores) 
  VT Curs a distància
  
Persones destinatàries  Mestres, professors i professionals vinculats a l’àmbit educatiu.
  
Requisits de certificació  Per rebre el certificat amb la qualificació Apte és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament i la realització de l’enquesta de satisfacció del curs.
  
Descripció  Descripció:
Aprendràs a identificar el concepte d’educació emocional i aplicar-lo a l’aula per tal aconseguir la formació integral de l’alumnat.

Metodologia:
Pel que fa a la seva metodologia, aquest curs hi haurà 5 sessions de 2h amb directe amb la formadora on ella us proposarà aprendre per contextualització, a partir de situacions problema a resoldre. El curs s’inicia amb un cas pràctic a resoldre presentat per la formadora en directe, la qual anirà acompanyant als participants al llarg del curs, exposant-los diferents situacions a resoldre i generant conflictes cognitius.

Dins del grup del Drive la formadora adjuntará recursos que els ajudaran a construir, de forma individual i col·lectiva, els continguts treballats.

Les altres 10h de formació seran a través d’activitats que els participants s’aniran trobant:
– tipus autocorrectiu, de manera que sempre puguin rebre un feedback pedagògic immediat del perquè la seva resposta era correcta o incorrecta.
– comentaris al fòrum de participació, de manera que es pugui fer una construcció compartida del coneixement.
  
Objectius  – Impartir la docència i dur a terme l’atenció directa amb metodologies d’aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.
– Afavorir la participació, tenint en compte les emocions, dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que a vegades tenen a veure amb l’àmbit emocional.
– Donar eines als alumnes, docents i famílies perquè adquireixin un millor coneixement de les emocions i habilitats per gestionar-les.
– Treballar amb els diferents agents que intervenen en l’educació per tal de saber identificar les emocions dels altres.
– Conèixer les etapes de desenvolupament emocional dels alumnes.
– Proporcionar recursos per treballar l’educació emocional als centres educatius.
  
Continguts  1. Diferència entre el concepte d’intel·ligència clàssica i la teoria de les intel·ligències múltiples. La intel·ligència interpersonal i la intel·ligència intrapersonal com a origen de la intel·ligència emocional.
2. Concepte d’emoció i sentiment. Classificació de les emocions: les emocions agudes, emocions ambigües i emocions estètiques.
3. Definició d’educació emocional.
4. Les competències emocionals: la consciència emocional, la regulació emocional, l’autoestima, les habilitats socioemocionals i les habilitats de vida.
5. Anàlisi dels problemes de gestió emocional més comuns generats a l’aula. Lideretatge i empoderament.
  
Formador/a  Viviana Gracià
  
Organització  Moviment d’innovació educativa de Lleida
  
E-mail  mielleida@gmail.com

Now add some widgets!