Storytelling and writing in an innovating way

REC0040410  Storytelling and writing in an innovating way
2021-2022  Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
  1/10/2021 – 31/10/2021 (30 hores) de h a h
  VT Curs a distància
  _ (A distància) 
  
  
Inscripció  01/09/2021 – 01/10/2021
  
Cost matrícula (Euros)  25
  
Persones destinatàries  Mestres i professors amb un nivell B1 i B2
  
Requisits de certificació  Es requereix l’assistència mínima al 80% de les
sessions virtuals i el 100% de la realització de les tasques proposades en aquest taller per poder obtenir la certificació.
  
Descripció  En aquest curs els participants podran conèixer i experimentar amb nous recursos tecnològics i altres recursos materials per poder millorar els aprenentatges del seu alumnat d’una forma més creativa i innovadora en l’àmbit de l’explicació d’històries i de l’escriptura en llengua anglesa. Aquests recursos també potenciaran l’aprenentatge personalitzat i la motivació a l’aula.
Es crearan materials que puguin ser utilitzats a l’aula per part del professorat.
Hi haurà recursos pensats per diferents àmbits educatius (Infantil, Primària, Secundària, Cicles Formatius, Escola d’Adults…).
La llengua vehicular serà la llengua anglesa. (És important tenir coneixements d’anglès, mínim nivell B1).
Els recursos que es dissenyaran en el curs es compartiran entre tots els participants per poder tenir un ventall més ampli de recursos.
  
Objectius  •Conèixer nous recursos tecnològics per ensenyar la llengua anglesa d’una forma motivadora dins de l’aula.
•Potenciar d’una forma creativa l’escriptura anglesa.
•Utilitzar les històries com a font de coneixement i aprenentatge.
•Descobrir noves pàgines web relacionades amb la temàtica de Storytelling i Writing i compartir les que ja es coneixen i que ens funcionen a l’aula.
•Potenciar l’ús de les tecnologies per poder despertar l’interès per part de l’alumnat per l’aprenentatge de la llengua anglesa.
•Buscar i crear activitats que facilitin l’aprenentatge personalitzat dins de l’aula.
•Dissenyar i crear activitats relacionades amb la temàtica per poder-les dur a terme dins de l’aula.
•Compartir aquests materials digitals amb altres participants per poder disposar d’un ventall d’eines i recursos per utilitzar a l’aula.
  
Continguts  • Introduction to the importance of using technologies in the classroom related to storytelling and writing in English language.
• Use of online resources such as: Screen Cat, Creativitygames.net, Storybird, Zooburst, PowToon, Whiville, Exquisite Minds, Teachers Pay Teachers …
• Use materials such as: Storycards, The question cubes, Picture Story …
• Creation of digital materials to put into practice in the classroom.
• Participation in a forum related to the resources used on the platform. Feedback between participants.
• Carrying out tasks in each module related to the content of this own module.
  
Formador/a  Laura Muñoz Checa

Now add some widgets!