Perspectiva de gènere, diversitats sexuals i violències masclistes

REC0090410  Perspectiva de gènere, diversitats sexuals i violències masclistes
2021-2022  Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
  9/10/2021 – 27/11/2021 (30 hores) de h a h
  Grup de Mestres de Lleida
  c. Bisbe Torres, 2 (Lleida) 
  
  
Inscripció  01/09/2021 – 09/10/2021 . Activitat restringida
  
Cost matrícula (Euros)  25
  
Persones destinatàries  El curs està pensat per a mestres, professors i d’altres professionals relacionats amb el món educatiu.
  
Requisits de certificació  Per poder assolir el curs caldrà tenir una avaluació positiva de les activitats de participació i de les tasques encomanades en cadascun dels mòduls; lliurar i superar el projecte final que està relacionat amb la producció i aplicació d’un activitat d’aula; complimentar el qüestionari d’autoavaluació que potencia la capacitat reflexiva i valora el procés personal de formació així com haver complimentat el qüestionari de satisfacció de l’activitat.
  
Descripció  Entendre el sistema de gènere per comprendre les diferents diversitats sexuals. Alhora detectar com aquest sistema dur a moltes exclusions socials i reprodueix violències masclistes i LGTBI+ Fòbia, des de la primera etapa del desenvolupament del infant fins a la seva etapa adulta.
Aprofundir en el sistema de desigualtat segons rols i estereotips de gènere, analitzar mites i creences molt arrelats a la nostra cultura, que col·loquen a les persones en situacions de vulnerabilitat.
Reflexionar sobre nous models i referents necessaris en el sistema socieducatiu per tal de crear espais lliures de violències basades en el sistema de gènere.
  
Objectius  – Entendre el sistema de gènere.
– Comprendre les diversitats sexuals
– Localitzar les violències masclistes i LGTBI+ fòbiques
– Detectar les diferents violències masclistes implícites i explicites que es reprodueixen socialment.
– Donar a conèixer els mites que dificulten la identificació i reprodueixen els estereotips de gènere.
– Construir una educació amb perspectiva de gènere i feminista
  
Continguts  * Comprensió del sistema de gènere i els seus eixos d’opressió.
-Models de feminitat i masculinitat
-Diferencies entre sexe/gènere
-Sistema binari sexe/ gènere.
-Els diferents estadis del sistema de gènere
* Identificació de la problemàtica de la violència masclista, la seva dimensió característiques principals
-Discriminació basada en el sistema sexe-gènere
-Que és Violència Masclista?
-Formes de Violència Masclista.
-Àmbits de Violència Masclista.
* Sensibilització i prevenció de les violències masclistes i Lgtbi fòbia..
– Socialització i estereotips de gènere.
– Violència Masclista els mitjans de comunicació Xarxes Socials.
– Cultura de la violació
– Masculinitat hegemònica
* Reflexió sobre models positius, lliures de violència.
-L’educació i la construcció del gènere
-L’ Assetjament escolar basat en els estereotips de gènere
-Coeducació i perspectiva de gènere.
-Noves masculinitats
  
Formador/a  Sònia Notario Entor

Now add some widgets!