Benestar docent: l’humor, l’alegria i la resilència aspectes per cuidar-te

REC0100410  Benestar docent: l’humor, l’alegria i la resilència aspectes per cuidar-te
2021-2022  Taller. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
  Dies a concretar. Segon trimestre. (20 hores)
  Grup de Mestres de Lleida
  c. Bisbe Torres, 2 (Lleida) 
  
  
Inscripció  01/09/2021 – 03/11/2021 .
  
Cost matrícula (Euros)  25
  
Requisits de certificació  Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l’aprofitament i transferència immediata.
D’acord amb el document de valoració final del centre i l’informe de seguiment.
  
Descripció  L’activitat es realitzarà amb el suport de Meet i Google Drive.
La gestió de les emocions és una dificultat que vivim al llarg de la nostra vida. Qualsevol fet vital pot comportar anomalies en la conducta de les persones i si no aprenem a gestionar-les poden derivar en un trastorn de conducta o adaptatiu. Cal detecció, eines de comunicació i elements que generin una relació de confiança entre formadors i alumne, per una millor cohesió i convivència.
  
Objectius  – Reflexionar sobre la importància d’un bon acompanyament emocional.
– Adonar-nos de com ens condiciona la incertesa.
– Descobrir les idees clau per a una bona gestió emocional.
– Buidar-nos de pors, tristeses i ràbies per poder-nos omplir de nou d’il·lusió, alegria i
motivació.
  
Continguts  Creació de dinàmiques emocionals dintre de l’aula per donar veu a les seves emociones.
Proposar canvis als programes d’educació emocional per tal d’aconseguir el benestar.
Educació emocional i autogestió de les emocions a partir de l’humor i el riure.
  
Formador/a  Francesc Abella

Now add some widgets!