Eines digitals: Recursos per la competència digital

REC0150410  Eines digitals: Recursos per la competència digital
2021-2022  Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
  6/11/2021 – 18/12/2021 (30 hores) de h a h
  
  Dues modalitats: presencial i a distància
  
  
Inscripció  01/09/2021 – 06/11/2021
  
Cost matrícula (Euros)  25
  
Persones destinatàries  Mestres, professors i professionals vinculats a l’àmbit educatiu.
  
Requisits de certificació  Per rebre el certificat amb la qualificació Apte és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament i la realització de l’enquesta de satisfacció del curs.
  
Descripció  El curs es farà virtualment on s’utilitzarà el Google Meet per fer les sessions.
Està a adreçat a tot el professorat tant d’educació infantil com d’educació primària perquè coneguin diferents eines digitals que els ajudin a realitzar activitats que fomentin la inclusió de tot l’alumnat.
Es tracta d’un curs pràctic on us ensenyarem a gamificar les activitats porteu a terme a l’escola i a introduir a l’alumnat en la cultura digital.
T’ajudarem a crear una motxilla d’eines digitals per poder aplicar a l’aula. Us hi esperem.
  
Objectius  – Conèixer eines digitals que es poden utilitzar en l’àmbit educatiu.
– Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies a l’aula i utilitzar les eines TAC com a mitjà facilitador de l’ensenyament.
– Assessorar els professors en l’ús didàctic de les TAC per tal d’assolir la competència digital docent.
– Descobrir i aplicar la gamificació i els jocs com a eina significativa per l’aprenentatge de l’alumnat.
– Crear una aula virtual interactiva amb el Google Slide.
– Introduir i conèixer diferents extensions del Google Chrome i Google + i Canva.
– Identificar les característiques i l’estructura d’un blog, un Kahoot i un portafoli digital.
– Crear i editar un blog, un Kahoot i un portafoli digital.
– Conèixer les possibilitats educatives que poden aportar els blogs, els Kahoot i els portafolis digitals.
– Utilitzar els blogs, els Kahoot i els portafolis digitals com a activitats d’ensenyament-aprenentatge.
– Fomentar el treball col•laboratiu mitjançant els blogs, els Kahoot i els portafolis digitals.
  
Continguts  – Gamificació a l’aula: Genial·ly, Kahoot, Quizziz. Liveworksheets, Aula virtual.
– Introducció de les diferents extensions de Google +: Jamboard, Google Slide, Keep, Classroom, …
– Presentació de diferents webs i aplicacions: Bitmoji, Snapchat, Removebg, Unscreen Realitat Augmentada,…
– Presentacions de pàgines de disseny: Canva.
  
Formador/a  3 MestresMagiques

Now add some widgets!