Biblioteca escolar, aprenentatge i animació a la lectura

REC0050410  Biblioteca escolar, aprenentatge i animació a la lectura
2021-2022  Seminari telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
  6/10/2021 – 15/12/2021 (40 hores) 
  
  Curs a distància
  
  
Inscripció  01/09/2021 – 06/10/2021
  
Cost matrícula (Euros)  25
  
Requisits de certificació  Per poder assolir el curs caldrà tenir una avaluació positiva de les activitats de participació (fòrums) i de les tasques encomanades en cadascun dels mòduls; lliurar i superar el projecte final que està relacionat amb la producció i aplicació d’un activitat d’aula; complimentar el qüestionari d’autoavaluació que potencia la capacitat reflexiva i valora el procés personal de formació així com haver complimentat el qüestionari de satisfacció de l’activitat.
  
Descripció  El curs va dirigit a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats en posar èmfasi en l’aprenentatge mitjançant la lectura i que vulguin aprofundir en el treball de la competència lectora des de la biblioteca. Amb la intenció de dotar d’estratègies i recursos al professorat per potenciar i fomentar que l’alumnat esdevingui lector competent, crític i capaç de gaudir del plaer de la lectura.
  
Objectius  Definir què entenem per lectura
Reflexionar sobre l’aprenentatge de la lectura
Adquirir coneixements bàsics sobre la literatura infantil i juvenil
Conèixer les etapes i les característiques que intervenen en l’aprenentatge de la lectura
Proporcionar recursos i eines que permetin fomentar l’interès de l’alumnat per la lectura
Reflexionar sobre la importància de la biblioteca a l’escola
Desenvolupar l’hàbit lector en l’alumnat
Intercanviar experiències i estratègies per fomentar la lectura
Elaborar guies de lectura recomanades per a l’alumnat
  
Continguts  L’aprenentatge de la lectura
El procés lector
L’hàbit lector
La competència lectora a educació infantil, primària i secundària
Les etapes de la lectura
La funció lúdica de la lectura
Lectura autònoma, compartida i guiada
La biblioteca a l’escola
Experiències per fomentar la lectura
Estratègies de lectura
El paper de l’adult
Llegir per entendre el món
  
Formador/a  Enric Queralt

Now add some widgets!