VISITES PEDAGÒGIQUES: “L’herència cultural del nostre territori”

VISITES PEDAGÒGIQUES: “L’herència cultural del nostre territori” (60h)
2021-2022  Visita formativa
  
Inscripció  01/09/2021 – 22/10/2021 . Activitat restringida
Totes les sortides es faran dissabtes al matí, entre les 10h i les 13h.
  
Persones destinatàries  Tota la comunitat educativa. Activitat familiar restringida a les sòcies i socis. GRATUÏTA.
  
Requisits de certificació  Per poder assolir el curs caldrà tenir una avaluació positiva de les activitats de participació; complimentar el qüestionari d’autoavaluació que potencia la capacitat reflexiva i valora el procés personal de formació així com haver complimentat el qüestionari de satisfacció de l’activitat.
  
Descripció  PRIMER TRIMESTRE
23/oct.– VISITA A LES COVES DEL COGUL i a MAS DE MELONS.
14/nov.– VISITA A AVINGANYA i VILLA FORTUNATUS, EL PILARET IBÈRIC i LA BOBALÀ (front del Segre de la Guerra Civil).
12/des.- VISITA MURALLA I MUSEU DE L’OR DE BALAGUER. …i hauran més sortides al llarg del curs, tres cada trimestre.
  
Objectius  – Intercanviar experiències entre iguals sobre les metodologies actives utilitzades al centre.
  
Continguts  – Desenvolupament professional i personal.
– Gestió i organització d’aula.
– Aprenentatge a partir de l’experiència.

  
Formador/a  Maricel Mestre


Now add some widgets!